vissza

Matyikó Sebestyén József

író, költő, etnográfus, muzeológus munkássága

Matyikó Sebestyén József
Siófok

Matyikó József Sebestyén 1951. augusztus 17-én született Székesfehérváron. Középiskolát Siófokon végezte, Felsőfokú tanulmányait Kaposváron a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán, Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán és Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajz szakán végezte. Pályáját Siófokon - ahol ősei a település alapító családjai voltak- a Városi Könyvtárban kezdte. 1976-tól a siófoki kulturális központ helytörténész könyvtárosa, majd 1987-től a Kálmán Imre Múzeum igazgatója volt. Diákkora óta foglalkozott szépirodalommal. Főleg verseket írt, de számos karcolata, tanulmánya, esszéje is megjelent  országos és dunántúli folyóiratokban, lapokban. Első kötete 1995-ben „ Nádasok zsoltára” címmel jelent meg,  Varga Imre, a neves szobrászművész, által készített, 13 tusrajzzal illusztrálva. Tudományos írásai közül a legfontosabbak az 1988-ban megjelent Siófok monográfiában publikált tanulmányai, illetve a MIOK évkönyvében, Somogyi Múzeumok Évkönyvében is szereplő, A siófoki római katolikus templom története és berendezése és a Zsidók Siófokon című munkája, amely könyvben is megjelent 2002-ben. A Kálmán Imre Múzeumról összeállított kiadvány, amely 3 kiadást ért meg. Szerzői közreműködésével jelent meg 2000 decemberében Siófok – Pillantás a múltba címmel, Tóth Baranyi Antal képeslapgyűjteményéből készült reprezentatív könyv. A könyv, jelentős érdeklődés mellett hamarosan elfogyott, ezért a következő esztendőben második kiadásként is megjelent. A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványainak, második köteteként adták ki, Dr. Zákonyi Ferenc, a Balaton szolgálatában és 2002-ben Keresztury Dezső, Balatonfüred című tanulmánykötetét. „Oh Füred drága Helikon…” I. Balaton az irodalomban címmel 2006-ban jelent meg gazdag tartalmú, népszerű irodalmi antológiája, a Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai sorában, majd öt év múlva 2011-ben ennek folytatása, az „Oh Füred drága Helikon…” II. Balaton az irodalomban (1711 2011). 2015-ben jelent meg posztumusz kötetként a NABE-kiskönyvtár tizennegyedik darabjaként Zichy Mihály lányáról, Zichy Zsófiáról írt kötete.

Akár Siófok helyneveiről értekezett , akár a kortárs költőkről, a témák és sorsok iránti érdeklődése, etnográfusi pontossága és emberi érzékenysége nyomban rokonszenvet, bizalmat keltett. Sófokon Kálmán Imre hagyományait gondozta, a környék tárgyi emlékeit, festőművészek és szobrászok tárlatait rendezte. Udvardi Erzsébettől Schéner Mihályon át a nem csupán költő, de festő Takáts Gyuláig sok-sok jelentős alkotóművészünk mutatkozhatott be úgy a siófoki múzeumban, hogy az érdeklődőket Matyikó Sebestyén József kiállítás-megnyitói tessékelték a remekműveikhez.

Több jelentős kitüntetést tudhatott magáénak. Ortutay Gyula emlékérem  1988. Szántódpusztáért Emlékérem 1990. Somogy megye Közművelődési Díja,1994. 1998-ban Országos Honismereti Szövetség Emlékplakettje, 2000-ben Siófokért emlékérem kitüntetésben részesült. A debreceni Holló László Alapítvány kuratóriumától megkapta a Holló László-díjat. 2008–ban Balatonfüred város Közalapítvány első kulturális nagykövete lett, 2011-ben Papp Árpád Búvópatak-díjat kapott, majd október 23-án 1956 tiszteletére rendezett ünnepen Veszprém megye Pro Comitatu kitüntetését. 2015-ben Somogy Megye Közgyűlése Somogy Polgáraiért Díjat posztumusz adományozta Matyikó Sebestyén Józsefnek, Somogy polgárai érdekében végzett munkájáért. 2016-ban Siófok város Posztumusz Díszpolgára kitüntetést kapott.

Matyikó Sebestyén József, a szó nemes értelmében igazi polihisztor volt. Munkássága több területen is elévülhetetlen. Írói munkássága több könyvben, újságban, folyóiratban jelent meg. Kutatásait főleg Siófok kulturális hátterének feltárása, a Balaton környékének, az ott élő emberek életének, jeles személyiségeinek története érdekelte. Nagy érdeme volt abban, hogy Kálmán Imre szülőhelyének és életének emléket állított. Ebben a Zeneszerző családja is segítségére volt. Vera Kálmán, több használati tárgyat ajándékozott a múzeumnak- Kálmán Imre zongorája is a kiállítás része lett. Verseit a Vasra vert fohász című kötetben publikálta. Varga Imre szobrászművész illusztrációi gazdagították a kötetet. Személyes vallomása példaértékű, az első generációs értelmiség feladatának fontosságáról, kötelességéről ír „Az elődeinknél különbek legyünk” c. írásában.                                                                                                                                                                                                  
Tagja volt a Magyar Néprajzi Társaságnak, az Országos Honismereti Szövetségnek és a Magyar Írószövetség is tagjai közé választotta. Korai halála nagy vesztesége Siófok városának. Élete olyan példa volt, ami keveseknek adatik meg.

Kép forrása: https://www.siofok.hu/hu/diszpolgar/matyiko-sebestyen-jozsef
Siófoki Települési Értéktárba vett: 2020. november 26.

SZÉP kártya elfogadóhely