vissza

Daday Kálmán

művésztanár, festőművész munkássága

Daday Kálmán
Siófok

Daday Kálmán egész életén át azok közé a tanáremberek közé tartozott, akiknek munkája túlsugárzott az iskola falain és maradandó nyomot hagyott az egész város kultúrájában. Már Siófokra érkeztének évében, 1938-ban bekapcsolódott a nagymúltú Siófoki Dalkör munkájába, sőt egy évvel később vezető karnagya lett. Erről a tisztéről csak 1960-ban mondott le, de haláláig az egyesület tagja maradt, fáradhatatlanul szervezte, tanította a férfikar tagjait.
1952-től a Vak Bottyán János Általános Iskola igazgatóhelyettese lett, ebből az iskolából ment nyugdíjba 1964-ben.
1955-ben Muzsinszky Nagy Endre festőművésszel megalapították a siófoki Képzőművészeti Szabadiskolát, amelyet Muzsinszky Nagy Endre halála után 1962-től negyedszázadon át vezetett. Kitűnő pedagógus volt, gazdag tapasztalatait meleg szívvel, bőkezűen osztogatta. Nem csupán festést, rajzolást oktatott, hanem egész életre szóló művészi, emberi tartást is tanulhattunk tőle.
Siófok városa a művész nyolcvanadik születésnapján Pro Urbe díjjal tisztelgett előtte. Nagyságát a róla elnevezett, Daday Kálmán utca példázza.
Nemzedékek kiváló tanára volt, igazi népművelő. Képei nagy mesterségbeli tudásról, érzékeny szemléletről tanúskodnak. Olyan festésmódban, mint az akvarell, kevesen tudnak maradandót alkotni. Daday Kálmán tudott.

Siófoki Települési Értéktárba vett: 2020. július 29.

SZÉP kártya elfogadóhely