GDPR

A rendezvényt látogató egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kálmán Imre Kulturális Központ rendezvényei alkalmával az intézmény által megbízott személy (fotós) készített azon kép- és videofelvételeket, amelyeken felismerhető, beazonosítható, a Kálmán Imre Kulturális Központ, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájárulás alapján kezelje, s amelyeket kizárólag az intézmény saját médiafelületein (honlap, facebook, instagram) nyilvánosságra hozza.

Vissza a lap tetejére